I D E

I D E

Har du en ide du vil fortelle oss om? Legg ved en beskrivelse av ideen din enten i dokumentform eller skriv det ned under. Vi får mange ideer og har ikke tid til å besvare alle henvendelser, men hvis det er av interesse skal vi kontakte deg for videre utvikling.

Jeg bekrefter med dette at jeg har lest og akseptert følgende vilkår;
i) Jeg erkjenner og godtar at ethvert konsept, format, design, struktur, karakter, idé, scene, plott, og / eller andre liknende elementer som er inkludert i - eller relatert til i det materialet som jeg sender ("Materialet") til Rubicon TV AS via denne adressen, kan ligne eller være identisk med andre elementer og/eller formater som Rubicon TV AS eller annet selskap i samme konsern allerede arbeider med, eller planlegger å arbeide med- eller allerede utnytter kommersielt.

ii) Jeg erklærer at Materialet som jeg sender via denne adressen, sendes frivillig på mitt eget initiativ, og at Materialet på ingen måte har blitt bestilt eller etterspurt av Rubicon TV AS.

iii) Jeg garanterer at jeg ikke på noe som helst tidspunkt vil fremsette krav mot Rubicon TV AS og / eller eller annet selskap i samme konsern under henvisning til Materialet.

iv) Disse vilkårene gjelder alt Materiale som sendes til Rubicon TV, uavhengig av hvilken oversendelsesmåte som er benyttet av avsender (for eksempel ved e-post, via post eller på annen måte).

I hereby acknowledge that I understand and agree to the following terms.

i) I acknowledge and accept that any and each concept, format, design, structure, character, idea, scene, plot, and/or other similar element contained in the information I submit (the “Material”) to Rubicon TV AS via this web portal may be similar or identical to other elements and/or formats which Rubicon TV AS /or any of it’s affiliates is contemplating or in the process of developing and/or commercially exploiting.

ii) I hereby confirm that the Material is submitted solely on my own initiative and that the Material has not been solicited by Rubicon TV AS.

iii) I guarantee that I, unless otherwise agreed in writing, shall not at any point in time make any claim against Rubicon TV and/or its affiliates in respect of the Material. This guarantee applies in perpetuity.

iv) These terms apply to all Material submitted to Rubicon TV, regardless of whether the Material is sent via this web portal or by any other method for example but not limited to e-mail, regular mail etc.

Mvh
Alle oss i Rubicon